ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

   Παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας και την εξάπλωση της μετάλλαξης ΔΕΛΤΑ στη χώρα μας, οι διεθνείς οίκοι παραμένουν αισιόδοξοι ότι δεν αναμένεται να εκτροχιαστούν οι ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδος.

   Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι έχει διαθέσει πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ για την τόνωση της αγοράς και των νοικοκυριών. Το ποσό ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι υψηλότερο, συγκριτικά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι εν μέσω της πανδημίας οι καταθέσεις στους λογαριασμούς ταμιευτηρίων αυξήθηκαν κατά 14 δις ευρώ.

   Οι παράγοντες που θα συμβάλουν στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι:

   Πρώτον: Η ικανοποιητική πορεία του τουρισμού και η ενδεχόμενη επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Δεύτερον: Η συνέχιση του εμβολιαστικού προγράμματος, ώστε να επιτευχθεί υψηλό ποσοστό ανοσοποίησης του πληθυσμού.

Τρίτον: Η σταδιακή αύξηση της δαπάνης των νοικοκυριών.

   Τέταρτον: Η αύξηση των επενδύσεων, μέσω της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

   Επίσης είναι ιδιαίτερα θετικό ότι εγκρίθηκε το νέο ΕΣΠΑ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027. Σηματοδοτεί την έναρξη της εφαρμογής μιας φιλόδοξης στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη στην χώρα μας που θα συμβάλλει στην δυναμική ανάταξη της οικονομίας και θα διευκολύνει τον παραγωγικό μετασχηματισμό της Ελλάδος. Το νέο ΕΣΠΑ κατανέμει 26,2 δις ευρώ στην επίτευξη πέντε στόχων: α. στον μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, β. στις πράσινες επενδύσεις και στην καθαρή ενέργεια, γ. στις πολυτροπικές μεταφορές, δ. στο ανθρώπινο δυναμικό και στις κοινωνικές υπηρεσίες και ε. στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

   Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2021-2027 προσφέρει επίσης μεγάλες ευκαιρίες. Θα λάβουμε 19,3 δις ευρώ, ώστε να στηριχθεί η μικρομεσαία παραγωγή και η συνεταιριστική δραστηριότητα.

   Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης αποσκοπεί στην ανάκαμψη και στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας της οικονομίας. Θα διατεθούν 32,5 δις ευρώ σε επιχειρήσεις και κλάδους που μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου προς ένα εξωστρεφές , ανταγωνιστικό, πράσινο οικονομικό μοντέλο και ένα κράτος ψηφιοποιημένο και με μικρότερη κακή γραφειοκρατία.

   Η πρόκληση για την χώρα μας είναι τεράστια. Μέσα στα επόμενα 6 χρόνια πρέπει να απορροφηθούν όλοι αυτοί οι νέοι ευρωπαϊκοί πόροι και να υλοποιηθούν δεκάδες σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη αξιοποιώντας τις νέες αυτές ευκαιρίες για ένα άλμα της οικονομίας προς τα εμπρός. Με την υλοποίηση αυτού του προγράμματος θα δημιουργηθούν 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας.

   Εφόσον στα κονδύλια των 26 δις ευρώ του ΕΣΠΑ αθροιστούν τα 32 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης και τα 19,3 δις ευρώ της νέας ΚΑΠ, μαζί με την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων ύψους άνω των 40 δις. Όλα αυτά μαζί συγκροτούν ένα επενδυτικό πακέτο που ξεπερνά τα 100 δις ευρώ, το οποίο μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα καλύψει το κενό των τελευταίων 10-15 ετών και θα αξιοποιήσει τις νέες τεχνολογίες, τον παραγωγικό τομέα, την μεταποίηση με την δημιουργία χιλιάδων πρόσθετων θέσεων εργασίας και τη δημιουργία εισοδημάτων. Μάλιστα, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που έλαβε έγκριση της Επιτροπής για το νέο ΕΣΠΑ έχει και συμβολική σημασία. Η χώρα στέλνει άλλο ένα μήνυμα ότι έχει αλλάξει ταχύτητα.

   Οι πόροι όλων αυτών των Ταμείων συνιστούν ιστορική αναπτυξιακή ευκαιρία. Μια ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε μία διαφορετική σύνθεση η οποία θα εστιάζει περισσότερο στις εξαγωγές, στις επενδύσεις, στην καινοτομία και λιγότερο στην κατανάλωση. Ήδη, έχουν τεθεί τα θεμέλια για το άνοιγμα ενός μακροπροθέσμου κύκλου ανάπτυξης για την οικονομία. Οι μεταρρυθμίσεις που θα στηρίζονται στους ευρωπαϊκούς αυτούς πόρους θα οδηγήσουν σε ένα ιστορικό άλμα την ελληνική οικονομία.