ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

  

   Η ανάπτυξη είναι η βάση για την αύξηση των εισοδημάτων, τη συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Οι μεταρρυθμίσεις φέρνουν τα θετικά αποτελέσματα.

   Είναι ιδιαίτερα θετικό ότι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας είναι από τις υψηλότερες στην ευρωζώνη. Και τούτο οφείλεται κυρίως στις μεταρρυθμιστικές πολιτικές που εφάρμοσε η Κυβέρνηση. Η μείωση των φόρων και η βελτίωση του επενδυτικού πλαισίου είχαν ως αποτέλεσμα να έχουν τοποθετηθεί σημαντικά κεφάλαια στη χώρα μας, οι εξαγωγές να αυξάνονται και η ανάπτυξη να τροφοδοτείται με διαρθρωτικό τρόπο.

   Η Ελλάδα, στο εννεάμηνο του 2021, κατέγραψε αύξηση του ΑΕΠ κατά 9,3% όταν στη Γαλλία ήταν 7,9%, στην Ιταλία 6,8% στο σύνολο της ευρωζώνης 5,7%. Η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ΑΕΠ, από το 2011, ενώ σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές βρίσκεται ήδη περίπου 2% πάνω από τα προ πανδημίας επίπεδα.

   Ειδικότερα, οι πρόσφατοι δείκτες της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας είναι αποκαλυπτικοί της προόδου που συντελείται. Συγκεκριμένα: Πρώτον: Η καταγεγραμμένη ανεργία έχει πέσει στο 13% από το 16,5% που βρισκόταν τον Σεπτέμβριο του 2020. Δεύτερον: Η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 7,3%. Τρίτον: Οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 18,1%. Τέταρτον: Ο δείκτης εξαγωγών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 84%. Πέμπτον: Αυξήθηκε η απορρόφηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.

   Οι μεταρρυθμίσεις βελτιώνουν σε σταθερή και διαρκή βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον μετριάζοντας τις επιπτώσεις στην οικονομία για το 2022.

   Tέσσερις είναι οι τάσεις που διαφαίνονται για την οικονομία για το 2022:

   Πρώτον: Η ενίσχυση των επενδύσεων που στηρίζεται στις προσδοκίες για την ανάπτυξη της οικονομίας και στους πόρους από την ενεργοποίηση του Ταμείου Ανάπτυξης. Είναι ενδεικτική η αύξηση των ξένων επενδύσεων που γίνεται στον τεχνολογικό τομέα (Microsoft, Digital Reality, Amazon) στην ενέργεια και στις υποδομές.

   Δεύτερον: Η εντατικοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η εστίαση στην απλοποίηση διαδικασιών όπως: ψηφιακή διάθεση προϊόντων, ψηφιοποίηση του μοντέλου λειτουργίας.

   Τρίτον: Η κλιματική αλλαγή υπαγορεύει σημαντικές προσαρμογές στο μοντέλο λειτουργίας πολλών κλάδων της οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τράπεζες ζητούν αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων με βάση το αποτύπωμα που αφήνουν στο περιβάλλον.

   Προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της παραγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις και στα εξής θέματα:

   Πρώτον: Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, εισφορών αλληλεγγύης, ενσωμάτωση εισοδημάτων σε ενιαία φορολογική κλίμακα.

   Δεύτερον: Υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την πρόσβαση της σε χρηματοδότηση επενδύσεων που αφορούν σε ψηφιακή αναβάθμιση, νέες τεχνολογίες και νέες μεθόδους παραγωγής.

   Τρίτον: Αύξηση δημοσιονομικών δαπανών για έρευνα-ανάπτυξη και μείωση του κόστους παραγωγής μέσω ευνοϊκότερης φορολογικής μεταχείρισης αποσβέσεων για επενδύσεις, κυρίως σε πάγιο εξοπλισμό και καινοτομία.

   Τέταρτον: Να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να διευρύνεται η δυνατότητα χρηματοδότησης τους.

   Θεωρώ ότι βασικός στόχος για τη χώρα πρέπει να είναι η συστηματική αύξηση του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος. Βασική προϋπόθεση για να επιτευχτεί ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας είναι να προωθηθούν τάχιστα οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Μόνο οι μεταρρυθμίσεις πετυχαίνουν να υπάρξει ανάπτυξη.