Την έμμεση πλην σαφή αντίθεση του Συμβουλίου Ασφαλείας (Σ.Α.) του ΟΗΕ (ήτοι ΗΠΑ, Ρωσίας, Κίνας, Βρετανίας και Γαλλίας) στα μνημόνια που έχει υπογράψει με την Τουρκία η προσωρινή κυβέρνηση της Τρίπολης, υποδηλώνει το κείμενο που ανανεώνει για ένα χρόνο την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη.
Στο κείμενο (το οποίο ομοφώνως ενέκριναν οι μόνιμοι αντιπρόσωποι των πέντε μόνιμων μελών του Σ.Α. ΟΗΕ) γίνεται παραπομπή στο άρθρο 6 του Φόρουμ Πολιτικού Διαλόγου της Λιβύης (Libyan Political Dialogue Forum) όπου γίνεται σαφές ότι η προσωρινή κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες που μακροπρόθεσμα δεσμεύουν τη χώρα, αναφορά σαφέστατη στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται, επί λέξει, ότι «η εκτελεστική αρχή θα διαχειρίζεται την εξωτερική πολιτική του λιβυκού κράτους με τρόπο που να διατηρεί φιλικές και ειρηνικές σχέσεις με τους περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους σε συμφωνία με τους κανόνες της καλής γειτονίας και των αμοιβαίων συμφερόντων. Κατά την προπαρασκευαστική φάση, αυτή η εκτελεστική αρχή δεν θα εξετάσει νέες ή προηγούμενες συμφωνίες ή αποφάσεις που να βλάπτουν τη σταθερότητα των εξωτερικών σχέσεων του λιβυκού κράτους ή να επιβάλουν σε αυτό μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε αυτό». Παρά το γεγονός ότι η αξία του κειμένου δεν αντικατοπτρίζει κάποια πρωτοβουλία δεσμευτική, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που υποδηλώνει την ενόχληση του διεθνούς παράγοντα για την επιθετική πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία στο έδαφος της Λιβύης.
Σημαντική χαρακτηρίζεται η αναφορά στο άρθρο 6 της Συμφωνίας του φόρουμ πολιτικού διαλόγου της Λιβύης, που προβλέπει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες που θα δεσμεύουν τη χώρα στο μέλλον.
Διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι η ομόφωνη υιοθέτηση από το Σ.Α. του ΟΗΕ της απόφασης για την ανανέωση της Αποστολής του ΟΗΕ στη Λιβύη για ένα χρόνο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, την οποία χαιρετίζει η Ελλάδα. Και συμπλήρωναν ότι «γίνεται, για πρώτη φορά, ρητή αναφορά στο άρθρο 6 της Συμφωνίας του φόρουμ πολιτικού διαλόγου της Λιβύης, η οποία προβλέπει ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνάπτει συμφωνίες που θα δεσμεύουν τη χώρα στο μέλλον και μπορεί να είναι επιβλαβείς για την εξωτερική πολιτική της χώρας». Και κατέληγαν υπογραμμίζοντας ότι «η υπογραφή μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας του “memorandum” για τους υδρογονάνθρακες εμπίπτει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία».
 
Η Αίγυπτος
Το κείμενο του Σ.Α. ΟΗΕ καταγράφεται λίγο μετά τη σαφή και δημόσια αντίδραση που ήλθε από την Αίγυπτο σε σχέση ακριβώς με το γεγονός ότι η Τουρκία χρησιμοποιεί την κυβέρνηση της Τρίπολης για να μετατρέψει τη Λιβύη σε προτεκτοράτο της Αγκυρας.