Διαφωνία από 5 χώρες
 
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, μεγάλη πλειοψηφία των κρατών μελών κατά τη διάρκεια της συνάντησης χαιρέτισε το σχέδιο πρότασης για το πλαφόν στο φυσικό αέριο ως βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση και ως αναπόσπαστο μέρος της δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Στο σύνολό της, η πρόταση κρίθηκε ικανοποιητική από τις 15 χώρες που είχαν υπογράψει την επιστολή για την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο. 
Η Γερμανία, η Αυστρία, η Εσθονία, η Ολλανδία και η Ουγγαρία εξέφρασαν αντιθέσεις, ανέφεραν οι ίδιες διπλωματικές πηγές, επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες τους για πιθανή διακινδύνευση της ασφάλειας εφοδιασμού. Τα πέντε κράτη ζήτησαν να πραγματοποιηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων και υπογράμμισαν τη σημασία πλήρους ικανοποίησης των εγγυήσεων που είχαν συμφωνηθεί στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο.
Η Επιτροπή, ωστόσο, φέρεται να απάντησε ότι το σχέδιο πρότασης είναι καλά δομημένο, ώστε να ανταποκριθεί στις εγγυήσεις και να αποστείλει ένα σαφές μήνυμα στις αγορές. Ορισμένα κράτη δε σχολίασαν ότι για την υιοθέτηση των προηγούμενων κανονισμών έκτακτης ανάγκης δεν είχε προηγηθεί εκτίμηση των επιπτώσεων. \
Η προεδρία από την πλευρά της υπογράμμισε ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει επίσημα την νομοθετική πρόταση για να είναι η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ενέργειας επιτυχής. Η νομοθετική πρόταση θα μπορούσε να εγκριθεί, αν όχι στις 24 Νοεμβρίου, στις 19 Δεκεμβρίου ή νωρίτερα, εάν συγκληθεί ένα νέο έκτακτο συμβούλιο Ενέργειας.