Αύξηση από 10% έως 30% στην τελική τιμή των προϊόντων τους βλέπουν πολλές επιχειρήσεις ανάλογα με το βαθμό εξάρτησης τους από το ενεργειακό κόστος.
Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, μεταξύ 135 μελών του, διαπιστώθηκε ότι όσο περισσότερο εξαρτημένες είναι οι επιχειρήσεις από το ενεργειακό κόστος, τόσο μεγαλύτερες και οι επιπτώσεις που αναμένουν από τις διεθνείς αυξήσεις.
Το ηλεκτρικό ρεύμα από παρόχους κυριαρχεί ως μορφή ενέργειας και αποτελεί το βασικό ενεργειακό κόστος για το 95% περίπου των επιχειρήσεων. Αρκετά χαμηλότερα είναι τα ποσοστά για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο που κυμαίνονται κάτω από 10% ενώ ελάχιστο είναι το ποσοστό παραγωγής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά. Σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν εκτιμούν ότι οι τιμές των προϊόντων / υπηρεσιών τους θα αυξηθούν γύρω στο 10% λόγω των ανατιμήσεων στην ενέργεια ενώ ένα 15% εκτιμά αύξηση πάνω από 30%. Από τι θα εξαρτηθούν οι ανατιμήσεις; Από τον αντίστοιχο βαθμός εξάρτησης της επιχειρήσεις από το ηλεκτρικό ρεύμα.
Η ενέργεια αποτελεί κυρίαρχο συντελεστή κόστους, άνω του 20% για το ένα τρίτο των βιοτεχνικών επιχειρήσεων. Ενδιαφέρον έχει ότι το 9% των επιχειρηματιών δεν γνωρίζουν το ακριβές ποσοστό. Στον ανατολικό και έπειτα στον κεντρικό τομέα της Αττικής, η ενέργεια είναι ακόμη πιο σημαντικός συντελεστής κόστους. Η μεγάλη διαφορά βρίσκεται στο μέγεθος της εταιρίας καθώς: για το ένα τρίτο των επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, το ενεργειακό κόστος ξεπερνά το 20% και ένα άλλο τρίτο το 35%. Τόσο η παραγωγή όσο και οι υπηρεσίες της βιοτεχνίας, έχουν την ίδια ενεργειακή απαίτηση.
Το 68% των ΜΜΕ, εκτιμούν ότι οι διεθνείς αυξήσεις θα επηρεάσουν πολύ και πάρα πολύ το κόστος παραγωγής. Σημαντικές αυξήσεις τιμών ετοιμάζουν ακόμη και εκείνες που δεν εξαρτώνται υπέρμετρα από το ενεργειακό κόστος.
Όσον αφορά τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση, περισσότερες από τις μισές επιχειρήσεις (51,11%) τα αξιολογούν ως ανεπαρκή. Το 45,93% των επιχειρήσεων κρίνουν ότι επαρκούν σε μικρό βαθμό και μόλις ένα 3% θεωρεί πως αυτά επαρκούν σε μεγάλο βαθμό.
Σύμφωνα με την έρευνα, τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες δεν έχουν ακόμη αναζητήσει τρόπους για παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας –έναντι ενός 10% που το έχει ήδη κάνει. Παράλληλα, τρεις στους τέσσερις επιχειρηματίες σχεδιάζουν την αγορά μηχανημάτων χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης ή παραγωγής ΑΠΕ, με χρηματοδοτικές ενισχύσεις.