Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ανακοίνωσε ότι την Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2021, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται, θα καταβάλει τα εξής επιδόματα:
- Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 271.321 - 33.069.426 ευρώ.
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 230.609 - 50.922.331 ευρώ.
- Αναπηρικά: Δικαιούχοι 173.497 - 71.838.842 ευρώ.
- Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 876 - 323.180 ευρώ.
- Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.476 - 228.040 ευρώ.
- Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων 1296/1982: Δικαιούχοι 19.129 - 6.486.197 ευρώ.
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.833 - 4.636.097 ευρώ.
- Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 91 - 72.615 ευρώ.
- Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 13.141 - 13.208.657 ευρώ.
- Ορεινών και Μειονεκτικών: Δικαιούχοι 1.051 - 556.800 ευρώ.
- Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 2.804 - 177.268 ευρώ.
- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ
- Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 50.096 - 8.496.705 ευρώ.
- Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 347 - 193.137 ευρώ.
Σύνολο δικαιούχων: 735.090 - Σύνολο καταβολών: 181.645.975 ευρώ.