Καλοδεχούμενη επί της αρχής είναι η είδηση για επιστροφή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου από τον αγροτικό κόσμο, ωστόσο ο «κόφτης» στους δικαιούχους σηματοδοτεί χαμηλή ανταποδοτικότητα για το μέτρο.
Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι των παραγωγών:
«Η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου το 2022  είναι μια θετική είδηση για τον κλάδο, αφού το εν λόγω ζήτημα αποτελεί  πάγιο αίτημα από το 2016 που διεκόπη. Ωστόσο, οι περιορισμοί που αφορούν μόνο τα συνεργατικά σχήματα και τους νεοεισερχόμενους δημιουργούν πολλές ταχύτητες στην αγορά, αφού ο αριθμός των δικαιούχων θα είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με το παρελθόν».
Όπως εξηγούν, «η λογική του στοχευμένου μέτρου βασίζεται στο να δοθούν επιπλέον κίνητρα στους αγρότες να συνεργαστούν, όμως σε μια περίοδο έντονων πληθωριστικών τάσεων ο πρωτογενής τομέας πιέζεται σημαντικά. Η δυνατότητα  επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου σε μικρό αριθμό δικαιούχων και όχι καθολικά στη δεδομένη συγκυρία είναι μια μικρή ανάσα για λίγους.
Επίσης με γνώμονα ότι το μέτρο της επιστροφής αφορά μόνο για το έτος 2022 δε είναι βέβαιο ότι θα έχει την επιδιωκόμενη  αποτελεσματικότητα στο πεδίο του συνεργατισμού.
Σίγουρα το γενικό αποτύπωμα είναι ότι  η ανακοίνωση κινείται σε θετική κατεύθυνση και οι παραγωγοί θα περιμένουν και τη σχετική ΚΥΑ που θα εξειδικεύσει την εφαρμογή για ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμούς και για τους νέους στο κλάδο για να γίνει πιο συγκεκριμένο το πλαίσιο των τελικών δικαιούχων κτλ».