Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, με ώθηση από τους εθνικούς και ευρωπαικούς πόρους, επισημαίνουν οι συστημικές τράπεζες υπογραμίζοντας την ετοιμότητα τους να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις και την επανεκκίνηση των επενδύσεων.

Η εμπιστοσύνη είναι προφανές ότι έχει ανακτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η διεθνής παρουσία της χώρας αναβαθμίζεται διαρκώς. Σειρά γεγονότων και εξελίξεων, από τις δυναμικές επιδόσεις της ανάκαμψης, τους ισχυρούς πόρους που τη συνοδεύουν και την παρέλαση των ξένων επενδυτών μέχρι τις υψηλές αποτιμήσεις επιχειρήσεων που αποκρατικοποιούνται και τις υπερκαλύψεις των ομολογιακών εκδόσεων διακεκριμένων ναυτιλιακών ελληνικών εταιριών, επιβεβαιώνει την πορεία ισχυρής ανάκαμψης. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η Ελλάδα κατατάσσεται, για πρώτη φορά, μεταξύ των 10 πιο ελκυστικών προορισμών στην Ευρώπη.

   Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. έθεσε σε εφαρμογή και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό και δυναμικό σχέδιο για την ισχυρή ανάκαμψη της ακίνητης περιουσίας. Ειδικότερα:

Πρώτον: Υλοποίησε μειώσεις φορολογικών συντελεστών και θέσπισε φορολογικά κίνητρα όπως:

[α] Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 22%.

[β] Έκπτωση φόρου ίση με το 40% της δαπάνης για τις εργασίες ενεργειακής λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης υφισταμένων κτηρίων.

[γ] Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών/δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ, για την ενίσχυση της αγοράς ακινήτων.

[δ] Καθιέρωση φορολογικών κινήτρων για αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, προκειμένου να επιλέξουν την Ελλάδα ως τόπο φορολογικής κατοικίας.

Δεύτερον: Έθεσε τα θεμέλια, ώστε να «ξεκολλήσουν» μεγάλα επενδυτικά έργα και να προχωρήσει η υλοποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.

Τρίτον: Ο δείκτης κατασκευαστικής εμπιστοσύνης βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο από τον Νοέμβριο του 2003, ενώ παράλληλα είναι απο τους υψηλότερους δείκτες για την Ευρωπαική Ένωση. Οι καθαρές άμεσες ξένες επενδύσεις σε ακίνητα παρουσιάζουν μια σταθερά αυξητική τάση.

   Αποτέλεσμα των θετικών μέτρων είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2021 αναθεωρείται στο 6,1% από 3,6% που σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία οδεύει ανοδικά.

   Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και η απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και εποπτεία για πλήθος δραστηριοτήτων και επισπεύδονται οι διαδικασίες αξιολόγησης και εποπτείας των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Αναπτυξιακό Νόμο. Επιδιώκεται η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης και της ευελιξίας των διαδικασιών και της ασφάλειας των επενδυτών μέσω της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

   Προωθείται η διασύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα και η αξιοποίηση της για την παραγωγή σύγχρονων καινοτόμων προιόντων και υπηρεσιών υψίστης στρατηγικής σημασίας που μπορεί να μεταβάλει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και να συμβάλει στην παραγωγικότητα, στην ανταγωνιστικότητα που οδηγούν στην ευημερία. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αδράξει την ευκαιρία και να γίνει ένας σημαντικός κόμβος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η παρούσα ευνοική συγκυρία είναι μια σπάνια ευκαιρία για τη χώρα μας.

   Χαρακτηριστικό δείγμα της θετικής πορείας της οικονομίας είναι η σημαντική μείωση κατά περίπου 50.000 άτομα (ποσοστό 4,96%) που κατέγραψε η ανεργία τον Σεπτέρμβριο με βάση τους εγεγραμμένους του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα και με τα στοιχεία του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» δημιουργήθηκαν 19.727 νέες θέσεις εργασίας με τις προσλήψεις να υπερισχύουν των απολύσεων-αποχωρήσεων.

   Η Ελλάδα προχωράει σταθερά για την επίτευξη μιας ισχυρής ανάπτυξης της οικονομίας.