ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΠΥΡΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

   Ο Βίκτωρ Ουγκώ, καταγγέλλοντας τις καταστροφικές συνέπειες των αλλεπάλληλων ευρωπαϊκών πολεμικών συγκρούσεων , είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης. Μιας Ευρώπης όπου «δεν θα υπήρχαν σύνορα, ούτε τελωνοφύλακες, ούτε δασμοί και οι συναλλαγές θα ήταν ελεύθερες». Μιας Ευρώπης με «ένα κοινό νόμισμα, που θα είχε για στήριγμα του το κεφάλαιο «Ευρώπη» και για κινητήριο δύναμη του την ελεύθερη εργασία διακοσίων εκατομμύριων ανθρώπων». Μιας Ευρώπης όπου η αδελφοσύνη θα γεννήσει την αλληλεγγύη όλων.

   Ο Ζαν Μονέ, ένας από τους πατέρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, γράφει στα απομνημονεύματα του «Η Ευρώπη θα οικοδομηθεί μέσα από κρίσεις και θα είναι το άθροισμα των λύσεων που θα έχουν δοθεί στις κρίσεις αυτές».

   Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προϊόν μια μεγάλης κρίσης, του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Νικητές και ηττημένοι, σχεδόν αμέσως μετά την λήξη του, να μετατρέψουν τις περιοχές βιομηχανιών Άνθρακα και Χάλυβα σε πεδία συνεργασία ιδρύοντας την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) που υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΟΚ.

   Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποκαλύπτει τις αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των κρατών της να προβάλλουν την ειρήνη και την σταθερότητα.

   Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και ως εκ τούτου απαιτεί μια πολιτική ένωση με ενιαία εκπροσώπηση δαπανούν από κοινού για την άμυνα υπερδιπλάσια ποσά από την Ρωσία, χωρίς να διαθέτουν σημαντική αποτρεπτική ικανότητα.

   Η έλλειψη συνοχής της Ε.Ε. δημιουργεί και περιττές δαπάνες τη στιγμή που το φάσμα του πληθωρισμού και της ανέχειας πλησιάζει ακάθεκτο. Η αμυντική ένωση θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με την συγκέντρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο των αυξήσεων των αμυντικών δαπανών που αποφασίζονται σήμερα από τα κράτη-μέλη.

   Η άμυνα της Ε.Ε πρέπει να βρίσκεται στην υπηρεσία της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας της Ε.Ε. στα διεθνή θεσμικά όργανα και στη διεθνή σκηνή.

   Μια διαρθρωτική λύση για την ενεργειακή κρίση έγκειται σε μία ενεργειακή ένωση και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης μέσω αυξημένων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην ενεργειακή απόδοση. Η τιμή της ενέργειας θα μπορούσε να μειωθεί στο μισό μέσω ενός ενιαίου δικτύου ενέργειας και φυσικού αερίου της Ε.Ε της κοινής αγοράς ενέργειας από τρίτες χώρες.

Οι πολιτικές στους τομείς ενέργειας και άμυνας απαιτούν επενδύσεις από πλευράς Ε.Ε. και συνεπώς μία δημοσιονομική ένωση. Ώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης.

   Η Ελλάδα έχει συνδέσει την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή οικογένεια με την προοπτική της δημιουργίας κοινής εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Κυρίως λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας.

   Η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κοινή εξωτερική πολιτική, χωρίς κοινή αμυντική πολιτική, χωρίς ένα στρατό υπό ενιαία ευρωπαϊκή διοίκηση, είναι απλώς μια διευρυμένη κοινή αγορά.

   Χρειάζεται επειγόντως σύνταγμα η Ευρωπαϊκή ένωση, ώστε κάθε κράτος-μέλος να εκχωρήσει σε αυτό ένα μεγάλο μέρος εξουσίας για να υπάρχει κοινή αμυντική πολιτική. Σήμερα, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. δαπανούν για την άμυνα υπερδιπλάσια ποσά από την Ρωσία.

Ελπίζω ότι θα έχουμε την τύχη να δούμε ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση ικανή να διασφαλίσει την σταθερότητα και την ευημερία όλων των λαών της ταλαίπωρης ηπείρου. Σήμερα, όλο και πιο επίκαιρο γίνεται το αίτημα για μία πιο ενωμένη, αποτελεσματική, κοινωνική και δημοκρατική Ευρώπη βασισμένη σε ένα πραγματικά Σύνταγμα. Ήρθε η ώρα για περαιτέρω ενοποίηση της Ευρώπης. Με την αλληλεγγύη θα συμβάλλουμε στην διαχείριση του τραύματος του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην μεταπολεμική συμφιλίωση Ουκρανών και Ρώσων.